Vestfoldmuseene Promo

Kunde
Vestfoldmuseene IKS
Regi
Ove Kenneth Nilsen
Produsent
Lene Cathrine Albertsen
Foto
Ludvig Juvodden og Haavard Albertsen
Produksjonsleder
Silje Kristine Hagen